За минно-обогатителната и металургичната промишленост

Изпращане Вашето съобщение бе изпратено успешно!

 

ЗА НАС

ИСТОРИЯ

Фирма Ел Стомана ООД е създадена през 1993 год. по идея на инж. Симеон Зарев, тогава супервайзер при изграждането на Българския металургичен комплекс в Кривой Рог, Украйна. Първата регистрация е под името Крим, с българо-украинско участие и основен предмет на дейност производство и търговия със стоманени топки и пръти за мелници и резервни части за минно-обогатителната и металургична промишленост.                                                                                                                                         
През 1997 год. фирмата е преименувана Ел Стомана ООД и вече е със 100% българско участие. Основният предмет на дейност се запазва и развива.   
Основателите на фирмата и главните акционери са инженери с голям опит, участвали в изграждането и модернизацията на най-големите металургични комплекси в България: Кремиковци, Алуминиев комбинат Шумен, Трета металургична база Бургас, Стомана Перник, МДК Пирдоп, КЦМ Пловдив и др., както и в най-големите минно-добивни комплекси у нас - Асарел Медет и Елаците Мед.                             

ДНЕС

             ►  Повече от 20 години Ел Стомана ООД поддържа стратегия и стил на работа, основно базирани на експертност, коректност и отзивчивост към своите клиенти и партньори от минно-обогатителната и металургична промишленост.
   ►  Компанията може да достави продукти на клиентите си по предварително зададени технически параметри.
             ►  Сред най-големите предимства на Ел Стомана ООД са професионален екип от специалисти с опит и знания, придобити от участието им в изграждането на най-големите минни и металургични комплекси в България и чужбина.
             ►  Ел Стомана ООД води политика на приемственост към специалисти от по-младото поколение.           
             ►  От създаването си до сега компанията поддържа стабилен икономически растеж.
             ►  През последните 5 години Ел Стомана ООД разви своята дейност и предлага инженерингова услуга, включваща разработване и внедряване „под ключ” по всички части на собствени иновативни технологии и продукти за предприятията от минно-обогатителната и металургична промишленост.
             ►  Внедрена и сертифицирана е Система за Управление на качеството, съгласно изискванията на БДС ENISO9001:2008.
             ►  Ел Стомана ООД притежава свидетелство за марка от Патентно ведомство на Република България, рег.№43057.
 

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” - Прочети повече

Информационен ден  за успешно приключване  на Проект:  BG16RFOP002-1.001-0392-C01/18.01.2017 г.  „Внедряване на иновативен процес в Ел Стомана ООД“  Прочети повече