За минно-обогатителната и металургичната промишленост

Изпращане Вашето съобщение бе изпратено успешно!

 

ТРЪБНИ МОДИФИКАТОРИ ЗА МЕТАЛУРГИЯТА

Тръбните модификатори с различни пълнежи могат да се използват практически във всички стоманодобивни и чугунодобивни производства, както и за мед и алуминий, независимо от вместимостта на кофите за разливане или на индукционните пещи за производство на чугун.
 
Прилагат се основно за:
 
         ►  окончателно коригиране на хим. състав на металите;
         ►  рафиниране от сяра и неметални включения;
         ►  изменение на състава и формата на неметалните включения и
               модифицирането им;
         ►  навъглеродяване на стопилки при производството на
               синтетични чугуни;
         ►  за модифициране при производството на
               чугуни със сфероидален графит;
 
Tръбният модификатор се произвежда от метална лента, от която се формова профил, в който се насипва пълнеж по рецепта. Следва затваряне (заключване) на профила и редуциране на диаметъра до получаване на продукт с диаметър  от 13 до 18  мм.
Полученият модификатор (тръбна тел) се навива на рулони и доставя на клиента.
 
Ел Стомана ООД разполага с рецептурник за различните видове пълнежи на модификатора според приложението му и изискванията на клиента.
 
В металургичните предприятия продуктът се инжектира в стопилки от сплави с помощта на инжекционна система за тел.
 
За леярни, разполагащи с индукционни пещи с вместимост до 2 тона без телоподаващи устройства, гореизброените продукти се предлагат и на пръти с дължина 3 - 5 м.
 
От 2018 г. Ел Стомана ООД е в процес на внедряване на Инсталация за производство на тръбни модификатори с различни прахообразни пълнители за обработка на стопилки от черни и цветни метали.