За минно-обогатителната и металургичната промишленост

Изпращане Вашето съобщение бе изпратено успешно!

 

Резервни части и технологично оборудване

Ел Стомана ООД доставя технологично оборудване, резервни части и консумативи за индустриалните предприятия в България, основно за минната и металургична промишленост.                                                                                                                                        

Технологично оборудване:

            ► Мелници
            ► Трошачки
            ► Елеватори
            ► Сита
            ► Сонди
            ► Гумено-транспортни ленти
            ► Помпи
            ► Ел.двигатели и др.
 

Резервни части и консумативи:

             ► Вал зъбни колела за топкови мелници
             ► Зъбни венци за топкови мелници
             ► Черни и цветни метали със специално предназначение
             ► Тръби със специално предназначение и др.                                                                                                                 
 
Ел Стомана ООД, поддържайки култура на уважение към клиенти и партньори, доставя резервни части и технологично оборудване и предлага експертни технически решения при възникнали проблеми с достатъчна надежност и прогнозируемост.