За минно-обогатителната и металургичната промишленост

Изпращане Вашето съобщение бе изпратено успешно!

 

КЛИЕНТИ

Със своя опит от повече от 20 години Ел Стомана ООД се е утвърдила като компания, която доставя продукти за минно-обогатителната и металургична промишленост на българския и чуждия пазар. 
 
Наши клиенти са най-големите предприятия от суровинната ни промишленост като Асарел-Медет АД, Елаците-Мед АД, Дънди Прешъс Металс - Челопеч ЕАД,  предприятията на Минстрой Холдинг АД, ТЕЦ-ове и др.
 
Започнало с доставка на консумативи и технологично оборудване за предприятията от този бранш, дружеството постепенно се превърна в гарант пред клиентите за високо качество на предлаганите стоки и услуги. Провеждането на непрекъснат контрол при производството, както и съвременни методики за оценка на продукцията, гарантират основните показатели за всяка произведена партида. В допълнение, се извършват и цехов контрол на физични, химични и механични показатели. На клиента се предоставят съответните сертификати за всяка партида на произведената продукция.
 
Тестването на показателите на продукцията може да се извърши и в независима лаборатория по поръчка на клиента.
За да улесни свойте клиенти, Ел Стомана ООД организира транспорт и логистика на продукцията в зависимост от изискванията.
 
Благодарение на дългогодишния си опит и познаването на бранша, в които компанията работи, тя разшири портфолиото си чрез предлагане на разработки и внедряване „под ключ” при необходимост от нови технически решения в предприятията от минно-добивната и металургичната промишленост.
 
Всички тези усилия доведоха до увеличаване на броя на клиентите и постоянните поръчки както в България, така и в страните от Балканския регион, като Македония, Република Косово, Сърбия и др.